ThomCat Photo | Freshmen Boys Basketball vs Amherst-2017/18

TCP_1812TCP_1788TCP_1789TCP_1790TCP_1791TCP_1792TCP_1794TCP_1795TCP_1796TCP_1797TCP_1798TCP_1799TCP_1800TCP_1801TCP_1802TCP_1803TCP_1804TCP_1809TCP_1810TCP_1811